OsteopatiaOsteopatia jest koncepcją badania i usprawniania pacjenta. Zajmuje się: diagnozowaniem i usuwaniem restrykcji tkanek co powinno umożliwić organizmowi regenerację i samowyleczenie. Wg ojca - założyciela osteopatii Andrew Taylora Stilla, powinniśmy szukać zdrowia, a nie choroby w każdym człowieku. Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, osteopata  jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone układy i struktury, ocenić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia u pacjenta, stara się usunąć ewentualne restrykcje i pomaga organizmowi pacjenta przywrócić homeostazę.