TERAPIA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych są powszechnym schorzeniem, dotykającym coraz większą część populacji. Uważa się, że zaburzenia te dotyczą obecnie 40-60% populacji. Coraz większe napięcie emocjonalne oraz stres cywilizacyjny uważany jest za jeden z najczęstszych czynników wywołujących zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych. Przewlekły stres prowadzi do tzw. bruksizmu (czyli zgrzytania i zaciskania zębów, które przyczyniają się do ich ścierania). Przyczyną patologii bywają często urazy mechaniczne w obrębie głowy, twarzy lub kręgosłupa szyjnego. Czasami niewielki uraz, taki jak upadek, poślizgnięcie, uderzenie w podbródek, wypadek samochodowy, czy ziewanie, może spowodować zwichnięcie krążka i zablokowanie stawu. Także nawykowe żucie gumy, obgryzanie paznokci, nagryzanie warg, a nawet nieprawidłowa postawa ciała mogą prowadzić do nadmiernego napięcia mięśni żucia i związanego z tym bólu.

Objawem uszkodzonego stawu skroniowo-żuchwowego mogą być:

  • ból lub dyskomfort w obrębie twarzy podczas otwierania ust, ziewania, jedzenia, w sytuacjach stresujących lub z powodu zimna
  • odgłosy trzaskania/trzeszczenia w momencie otwierania/zamykania ust
  • częste bóle głowy
  • bóle karku
  • ból ucha i zaburzenia słuchu
  • szumy uszne
  • szczękościsk
  • zbaczanie żuchwy podczas jej ruchu
  • bóle oczu, łzawienie w okolicy kąta wewnętrznego oka
  • poranna sztywność żuchwy

LECZENIE:

W FizjoVita podstawą leczenia jest przeprowadzenie wnikliwego wywiadu oraz badania pacjenta, a także stworzenie wspólnego planu postępowania. W gabinecie stosowana jest terapia czaszkowo-żuchwowa, która należy do zabiegów terapii manualnej.Polega ona w głównej mierze na rozluźnianiu mięśni układu stomatognatycznego. Ważnym elementem rehabilitacji jest edukacja pacjenta oraz nauka ćwiczeń wykonywanych w domu.


KOSZT JEDNEJ SESJI: 170

0zł (ok.30-40 min)